Vad är rollspel?

När man hör ordet rollspel tänker man kanske på en grupp ungar som spelar i en källare, som i Stranger Things. Kanske väcker det tankar om egna spel som man någon gång har spelat, vare sig det är rollspel med papper och penna eller datorrollspel. Kanske säger det er inget alls, och det är ingen fara i så fall. För jag ska berätta vad rollspel i grund och botten handlar om, och varför det är användbart för er.

Kort sagt är rollspel ett sätt att skapa gemensamma berättelser där ni är hjältarna och det är era beslut och handlingar som avgör hur berättelsen slutar.

Genom att spela rollspel får du:

  • Träda ur din vardagsroll och bli en ny person.
  • Lära dig mer om dig själv och dem du spelar med.
  • Arbeta tillsammans för att lösa problem, skapa band och bli hjältar.

I och med att det är ni som tar beslut och är handlingsfattande skapas det direkt en koppling mellan spelaren och rollfiguren. Som spelare styr du din rollfigur. Du beskriver vad du gör och hur du gör det. Sedan är det upp till tärningen ifall du lyckas eller ej.

På så vis är rollspel en kombination av skådespeleri, brädspel och fantasi som både är oerhört kul och insiktsfull.

Följ med!

En kort historia

Rollspelets historia börjar med gamla miniatyrkrigsspel och viljan att att införa magi och under från fantasylitteratur till spelreglerna. Resultatet blev att Gary Gygax och Dave Arneson tillsammans skapade Dungeons & Dragons (1977) vilket blev världens första rollspel.

Idag är rollspel mer populärt än någonsin och rollspel har utvecklats avsevärt sen dess början. Nu kan man hitta rollspel för vilken genre som helst, men Dungeons & Dragons är fortfarande det största rollspelet än idag. Rollspel idag sätter ofta fokus på berättandet och deltagandet mellan spelarna, där man samarbetar för att skapa en upplevelse.

Rollspel börjar även få större intresse inom akademiska studier, som ett socialt verktyg och nu som ett verktyg för kompetensutveckling genom rolebuilding.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close