Tre ledarskaplärdomar från en spelledare.

Rollspel kanske är ett spel, men det är också ett otroligt lärorikt verktyg. Jag har själv spelat rollspel i princip hela livet, framförallt som spelledare. Och under denna tid har jag lärt mig ett och annat om ledarskap. Nedan finner ni fem tips och lärdomar som spelledande har lärt mig och som ni själva kan ha i åtanke för ert eget ledarskap.

1. Ha en plan. Var förberedd, men anpassningsbar.

När det gäller att leda en grupp i en projekt så är det viktigt att man är förberedd. Att ha en plan att arbeta efter skapar struktur i arbetsprocessen och en enlighet i den färdiga produkten. Men att följa planer blint är ett recept för frustration och problem.

När man arbetar i grupp så är det viktigt att kunna anpassa planen. Bara för att man har en färdig plan betyder inte att den kan förbättras under vägen. Ta vara på gruppens färdigheter och kunskaper, kanske kommer någon med ett nytt lösningsförslag som är ännu bättre än orginal idéen.

Ofta när jag spelleder så har jag en plan i åtanke. Men när spelare spekulerar sinsemellan händer det att de kommer fram till något som är mer intressant än det jag hade planerat. I dessa situationer så anpassar jag mig till den nya idéen, och resultatet blir alltid bättre tack vare det.

2. Leda som du vill bli ledd.

För att andra ska lyssna på dig så måste du leda med exempel. Håll dig själv till den standard som du förväntar av gruppen. Var punktlig med tider och deadlines. Var förberedd inför möten. Visa att du bryr dig genom att stämma av läget, se ifall det finns något du kan hjälpa gruppen med.

Precis som med barn, man lär sig från vad man gör och inte vad man säger. Se därför till att du leder som du själv hade velat bli ledd.

3. Belöna och uppmuntra bra arbete.

När någon har gjort något bra, se till att de vet det! Uppmuntran är viktigt. Det håller upp moral och främjar ett fortsatt bra arbete. Vem gillar inte att få en komplimang? Det blir ett sätt för dig att både visa uppskattning för någons arbete samtidigt som det skapar en bra stämning i gruppen.

Själv finner jag att det är mycket effektivare att uppmuntra positivt beteende än det är att straffa negativt beteende. Och är någon fast i det negativa kan det räcka att fråga vad det är som ställer till problem. Kanske är det något som du kan åtgärda?

Categories Ledarskap, Tips

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close